Vrijwilligers Quadrille

Geachte Vrijwilliger,

De sportclub Quadrille werd in 1981 opgericht door Anne Van Neste-d’Ieteren, Belgisch dressuurkampioene van 1977 tot 1982. Wij richten ons niet alleen naar valide ruiters maar promoten ook de dressuursport voor ruiters met een beperking en bieden hen aldus te mogelijkheid om deel te nemen aan internationale competities.

Onze doelstellingen zijn:

  • Het paardrijden promoten en meer in het bijzonder de dressuur.
  • Steun geven aan zijn leden en vooral aan de ruiters en begeleiders voor deelname aan nationale en internationale wedstrijden, zoals Olympische en Paralympische Spelen.
  • Wedstrijden inrichten of aan de organisatie ervan deelnemen.
  • Deze sport promoten bij mensen met een beperking.
  • Organiseren van trainingen en vorming.
  • De organisatie van alle mogelijke activiteiten, het nemen van initiatieven die kunnen bijdragen tot de breedst mogelijke bekendmaking van de paardensport bij validen en mensen met een beperking en hun omgeving.

 

Al geruime tijd zijn wij gestart met de organisatie van het tornooi van dit jaar:
de “INTERNATIONAL PARA DRESSAGE  CPEDI***”
In het Sport Vlaanderen Topsportcentrum in WAREGEM - van 20 tot 23 april 2023.

Het organiseren van een dergelijke “happening” voor ruiters met een beperking is alleen haalbaar als wij hiervoor op de inzet van vrijwilligers kunnen rekenen.
Wij zij nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. Hun/Uw belangrijke steun en hulp zijn voor het welslagen van de organisatie van groot belang. U mag ervan overtuigd zijn dat uw medewerking ten zeerste zal gewaardeerd worden door de organisatie maar eveneens door de deelnemende ruiters en begeleiders.

Mogen wij op u rekenen?

Wij zorgen voor alle catering en, indien nodig, voor logies.

Bij voorbaat dank
Namens Quadrille
Anne d’Ieteren

Managing Director Quadrille & verantwoordelijk voor de vrijwilligers.
Uw deelname kunt u bevestigen via bijgaande “Oproep”.
Terug te mailen naar: info@quadrille.bz